ActiveX

ActiveX

@ctiVideo ActiveX Control – Shareware – Windows
4 Stars User Rating

Tổng quan

ActiveX là một Shareware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi @ctiVideo ActiveX Control.

Phiên bản mới nhất của ActiveX hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/01/2008.

ActiveX đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của ActiveX đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ActiveX!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
@ctiVideo ActiveX Control
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.